Siz istediniz biz uzattık! İndirimli bilet fiyatları için son tarih: 29 Mart!

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Dünya Otomotiv Konferansı

Alokaza

Alo Kaza Anka Tekn. Ünv. Uluslararası Sigorta Ekspertizlik Analiz ve Delil Toplama A.Ş olarak, ülkem-
izde taraarın tutmuş olduğu tutanaklardan dolayı yaşanılan sıkıntıları çözmek, doğru veriler kaza
yerinden toplayarak sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında köprü görevi görerek ülkemizde büyük
bir eksikliği gidermektir.
Aynı zamanda bu tarz faaliyetler ile ülkemizde hem eksperlik hizmet kalitesi artmakta hem de ülkem-
izde sigortacılığın gelişmesine fayda da bulunmaktır. Sigorta ve sigortalının birbirini daha iyi
anlamasını sağlayarak taraarın yargı yoluna başvurmadan önce ortak bir alanda buluşturmayı
hedeemektedir.
ALO KAZA GENEL PRENSİPLERİ
Hak sahiplerinin sahip oldukları tüm hakları hakkında kendilerine açıklayıcı bilgi vermek.
Hak sahibinin maddi ve manevi alacakları hakkında kendilerine eksiksiz hesaplamaların yapılıp
sunulması.
Sigorta kapsamında oluşan her türlü zararın ortadan kaldırılması maksadıyla hasar tasyesi işlemler-
ini üstlenmek alokaza.com hasar Danışmanlığın temel görevlerindendir.
Sigorta acentalarının yaşadığı her türlü sorunlara (sigortalısı veya sigorta şirketi ile yaşadığı sorunlara)
çözümler üretmek.

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz!