Siz istediniz biz uzattık! İndirimli bilet fiyatları için son tarih: 29 Mart!

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Dünya Otomotiv Konferansı

Zafer Kalkınma Ajansı

zafer kalkınma ajansı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan ve “TR33” olarak adlandırılan bölgede hizmet vermek üzere 14/07/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajans merkezi Kütahya olarak belirlenmiş olup diğer illerde yatırım destek ofisleri aracılığıyla hizmet vermektedir. Ülke genelindeki 26 kalkınma ajansından bir tanesi olan Zafer Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordine kuruluşu olup 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun” ile 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Onaltıncı Bölümü kapsamında faaliyetlerini icra etmektedir.

Ajansımızın kuruluş amacı; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle; ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” şeklinde tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, kurulduğu günden beri Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin yerel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Ajansın önemli birimlerinden olan Yatırım Destek Ofisleri Yatırımlarla ilgili çalışmaları ve işlemleri koordine etmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayarak bölge illerinin iş ve yatırım fırsatlarının tanıtımı, yerel ağlara etkin ve hızlı erişim sağlanması ve yerli ve yabancı yatırımcılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmasına yönelik faaliyet göstermektedir. Yatırım Destek Ofisleri tarafından sunulan hizmetlerin tümü ücretsiz olup sağlanan hizmetlerle bölge illerinin ve dolayısıyla ülkenin üretim kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz!